TIỆC TỐI TẠI ROSE VILLA SAIGON

Ann 4340

Một bữa tiệc sang trọng để đón tiếp đoàn Miss Universe trong đêm cuối Asia Tour của họ. Đây là đêm tiệc có ý nghĩa quan trọng, góp phần trao đổi văn hóa, kinh nghiệm, tinh thần của một cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

jQuery(".codedropz-upload-wrapper h3").click(function(){ jQuery(".codedropz-upload-wrapper a").click(); });