LỄ KÝ KẾT CHUYỂN GIAO BẢN QUYỀN MISS UNIVERSE VIETNAM

Image 3

Chúng tôi được giao phó trọng trách tiếp tục sứ mệnh của Miss Universe Vietnam và trở thành bệ phóng cho các phụ nữ trẻ Việt Nam có cơ hội thể hiện tài năng, sự thông minh và vẻ đẹp của họ trên sân khấu toàn cầu. Chúng tôi tin rằng cuộc thi là cơ hội để trao quyền cho phụ nữ, khích lệ sự đa dạng và lan tỏa tới xã hội, đó là những điều quan trọng trong sứ mệnh của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

jQuery(".codedropz-upload-wrapper h3").click(function(){ jQuery(".codedropz-upload-wrapper a").click(); });