1 OF 18

Lịch trình

17-09-2023

QUAY HÌNH

18-09-2023

HỌP BÁO KHỞI ĐỘNG

19-09-2023

CHỤP HÌNH / QUAY HÌNH / CHỤP BIKINI

20-09-2023

THÁCH THỨC / CHỤP ẢNH BEAUTY / PODCAST

21-09-2023

LUYỆN TẬP / QUAY HÌNH / CHỤP ÁO DÀI

22-09-2023

THỬ THÁCH SÁNG TẠO NỘI DUNG

23-09-2023

THI BIKINI / TIỆC GALA

24-09-2023

GIẢI ĐẤU GOLF / PHỎNG VẤN KÍN

25-09-2023

QUAY HÌNH NGOÀI TRỜI

26-09-2023

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

27-09-2023

DIỄN TẬP

28-09-2023

DIỄN TẬP

29-09-2023

CHUNG KẾT MISS UNIVERSE VIETNAM 2023